Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече в раздел Политика за "бисквитки"

Декларация за поверителност

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за АйШоп ЕООД.

1.Събиране и използване на лични данни

1.1.Лични данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране или за контакт с дадено лице.

АйШоп ЕООД  и свързаните с него лица могат да изискват от вас имена, адрес и телефон за връзка. Те могат споделят тази информация помежду си и да я използват съгласно настоящата „Политика за защита на личните данни“ и в съответствие с всички приложими законово разпоредби с цел извършване на услугите предлагани от АйШоп ЕООД.

1.2. Събраната информация може и да бъде комбинирана с друга информация, за да предоставят и подобрят  услугите, съдържанието и рекламата ни.

2. Предоставяне на лични данни на трети лица

2.1 АйШоп ЕООД  споделя лична информация с фирми, които предоставят услуги като обработване на информация, предоставяне на кредити и доставка на продукти до Вас. Тези фирми са задължени да пазят информацията ви.

2.2 АйШоп ЕООД има право да предостави личните данни по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

2.3 Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности и/или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

3.Защита на личната информация

АйШоп ЕООД предприема всички необходими мерки за защита на личната Ви информация – включващи административни, технически и физически мерки.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез  защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

4.Цялост и задържане на личната информация

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

5. Събиране на лични данни на лица под 14годни

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме получили лични данни на лице на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни.